Back to top

Přistání na Měsíci

Kdysi, přesněji v roce 1969, se Apollo 11 snášelo k Měsíci. Miliony lidí na Zemi sledovaly přistání, mělo se jednat o jednu z největších událostí historie lidstva. 

Neil Armstrong za zvuku Dvořákovy Novosvětské symfonie pronesl známou větu.

Do té chvíle si myslel, že se stali prvními lidmi, kteří se prošli po povrchu zemského satelitu.

Avšak najednou…

Hlad tě přeci může přepadnou kdekoliv.

A proto je Sýr nad zlato.