Back to top

Přitažlivost Krolewski

Kdysi v dávné historii, bylo město Chmielow pod náporem krys. Ty terorizovaly místní obyvatelstvo, kterému docházela trpělivost. Malí hlodavci byli všude. 

A nedocházela jen obyčejnému lidu. Starosta i jeho radní byli doslova v koncích. Otázka „Jak z toho ven?“ byla na každodenním pořádku. Až jednou se v hlavě jednoho měšťana zrodil spásný nápad.

Františkův sýr byl v té době již známý po celé Evropě, stejně tak i jeho hrdinské činy. A tak byl pozván do města, aby vyřešil složitou situaci. A František? Ten si hned věděl rady.

Všechny krysy přilákal na vůni sýra a zavedl je mimo město. A nejen hlodavci, ale také místní obyvatelé byli ovládnuti jeho chutí.

A tak se Chmielowští nadchli pro sýr, který je osvobodil.

A proto byl zase jednou sýr nad zlato.